SNEW zet Milieustraten om naar Hergebruikstraten!

Grondstoffen worden schaarser en het hergebruik ervan is nu urgenter dan ooit. SNEW streeft naar een wereld waarin we minimaal afval produceren, zeker gezien het feit dat e-waste een grote bijdrage levert aan de stijging van CO2 in onze atmosfeer.

Als duurzaam bedrijf zetten wij ons actief in voor zowel het milieu als de samenleving. Onze expertise ligt in het verlengen van de levensduur van ICT-apparaten. Deze worden door ons onderhouden tot ze hun maximale waarde hebben bereikt, waarna we overgaan tot recycling van hun componenten. Dit zorgt ervoor dat er minder grondstoffen worden gebruikt en minder CO2 wordt uitgestoten.

Onze duurzame werkwijze draagt bij aan nationale klimaatdoelstellingen, zoals: • Een CO2-reductie van 55% in 2030 ten opzichte van 1990; • Een volledig circulaire economie in 2050; • Het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties.

Daarnaast zorgen onze inspanningen voor werkgelegenheid in onze gemeenschap. Veel van onze experts zijn mensen die eerder moeilijk aan een baan kwamen. Bij SNEW krijgen zij, net als de apparaten die we verwerken, een nieuwe kans. Hierdoor kunnen ze hun talenten en kennis benutten, wat hun toekomstperspectief verbetert.